گالری تصاویر

کلینیک فیزیوتراپی حاجی باقر یکی از مجهزترین کلینیک های فیزیوتراپی در شرق تهران می باشد. و با دار بودن تجهیزات جدید پذیرای اهالی محترم خیابان پیروزی و اطراف می باشد. بخشی از تجهیزات کلینیک در ذیل اشاره شده است.