بیمه های طرف قرارداد

کلینیک فیزیوتراپی حاجی باقر یکی از مجهزترین کلینک های شرق تهران واقع در خیابان پیروزی تهران جهت حال بیماران محترم این کلینیک اقدام به عقد قرارداد به دو بیمه اصلی و پایه کشور نموده و در تلاش عقد قرارداد بیمه های تکمیلی نیز می باشد.

ردیفنام بیمهآدرس وب سایت
1تامین اجتماعیwww.tamin.ir
2نیروهای مسلحwww.esata.ir
3بانک تجارتwww.darman.tejaratbank.ir
4بانک صادراتwww.bsi.ir
5بیمه دیwww.dayins.com