خدمات

خدمات کلینیک فیزیوتراپی حاجی باقر

کلینیک فیزیوتراپی حاجی باقر

فیزیوتراپی در منزل

معمولا یکی از اقدامات اولیه بعد از جراحی یا آسیب های مغزی و همین طور سایر مشکلاتی که فرد در مرحله اولیه درمان قادر به حرکت نمی باشد یا توصیه شده کمترین تحرک را داشته باشد فیزیوتراپی در منزل انجام می پذیرد و سپس با بهبود وضعیت بیمار ادامه درمان در کلینیک انجام می شود. که این کلینیک فیزیوتراپی جهت رفاه مراجعین این خدمات را ارائه می نماید.

فیزیوتراپی خیابان پیروزی

کامپرشن تراپی یا وازوترین

ضعف گردش خون و لنف و سایر مایعات بدن سبب تاخیر در ترمیم آسیب ها می شود در این دستگاه یک پوشش الاستیک در اطراف عضو مورد نظر قرار گرفته و اندام تحت فشار تدریجی قرار می گیرد تا حسی شبیه ماساژ ایجاد شود. اعمال فشار کنترل شده بر اندام مکانیسم اصلی درمان با این روش است که با فشار بیش از حد عروق خونی که دچار اختلال شده اند مقابله میکند. این فشار در انتهای پایینی اندام مقدار بیشتری داشته و با بالا رفتن در اندام بتدریج کاهش می یابد تا خون را در بدن بطور مناسب به گردش درآورد. این فرایند برگشت خون از رگ های خونی به سمت قلب را تسهیل کرده و فشار داخل سیاهرگ ها را نیز کاهش میدهد و از تجمع خون در عروق و تخریب دیواره عروق جلوگیری می کند.

مکانوتراپی

بیماران پس از پایان درمان جلسات درمانی با توجه به وضعیت و نیاز به انجام تمرینات اختصاصی می توانند تا پنج جلسه پس از درمان از امکانات مکانوتراپی مرکز به صورت رایگان بهره برداری نمایند